********पुणे जिल्हा हागणदारीमुक्त घोषित*********

टिम पुणे
जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष

जिल्हा परिषद पुणे

मा.श्री.दौलत देसाई
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 
मा.श्री.राहूल साकोरे
   उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पाणी व स्वच्छता
.................

 
उज्वला शिर्के (NBA)
सचिन अडसुळ (NRDWP)
माहिती,शिक्षण व संवाद
माहिती,शिक्षण व संवाद


..............रिक्त
काळुराम डांगले (NRDWP)
मनुष्यबळ विकास

मनुष्यबळ विकास


..................
मेधा येडे (NBA)
रिक्त
विक्रम शिंदे (NBA)
समाज शास्‍त्रज्ञ
स्‍वच्‍छता तज्ञ
शालेय स्‍व्‍च्‍छता व आरोग्‍य

  
...............


शितल पडसळकर
श्री मृदुल मोहिते
पाणी गुणवत्ता तज्ञ
जिल्हा पाणी निरीक्षक

..............

विकास कुडवे (NBA)
मयुरा शिंगाडे (NRDWP)
मुल्यांकन सल्लागार
मुल्यांकन सल्लागार.....................
सोनाली पवार  (NBA)
सुयोग देशमुख (NRDWP)
लेखाधिकारी
वित्‍त नि संपादणूक सल्‍लागार

 

.....

 रोहिणी रावळे (JAL-2)
शुभांगी काळे (JAL-2)
घनकचरा सांडपाणी सल्लागार
क्षमता बांधणी सल्लागार

.......
सुदेश वहाने

कनिष्ठ सहायक
कक्ष अधिकारी


..........
ललित कोलते (DWSM)
गणेश खैरे (DWSM)
डाटा एंट्री ऑपरेटर
शिपाई
आस्थापना

आस्थापना
......
तालुका - गट संसाधन केंद्र

आंबेगाव
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


लता केंगले
श्री.पंकज चौधरी
रिक्त


........


बारामती
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
  समुह समन्वयक
 
रिक्त
विशाल सावंत 
स्मिता खलाटे
रिक्त
...........

भोर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
 
चैतन्य पाटील 
रिक्त
.........दौंड
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


रिक्त
रिक्त
निरा शिंदे 
रिक्त

........

हवेली
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
दिपाली वाघमारे 
प्रिया  विव्दांस  
         फल्ले निलम 
स्नेहिता इंगोळे 

.........
इंदापुर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


काळे राजेंद्र
रेवनसिद्ध सोलापुरे
रिक्त
रिक्त

.........

जुन्नर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


मयुरा माळवे 
तडवी सर्फराज 
  रिक्त
रिक्त

..........


खेड
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
मंगेश थोरात
सुजाता रहाणे
जगदिश घाडगे
लतिका भालेराव 

........


मावळ
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


विकास गजभीव
अनिता वेंडाइत 
रिक्त
रिक्त

..........
मुळशी
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


रिक्त
रिक्त
रिक्त
रिक्त

......पुरंदर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


रिक्त
संदिप गुरव
राहुल मोरे  


........


शिरुर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयककविता शिरसाट
शबाना शेख
प्रशांत कुलकर्णी
रिक्त
........


वेल्हा
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक

वैशाली बडधे 
विशाल चुंबळे 
रिक्त

.........