*****नवीन अपडेट - ****** स्वच्छता दर्पणमध्ये पुणे(ODF)जिल्हयाचा राज्यात 3 तर देशात 49 वे रँकींग(as per 6 APR 2018) *** फोटो अपलोडमध्ये पुणे 100% *******

टिम पुणे

जिल्हा पाणी स्वछता मिशन कक्ष
जिल्हा परिषद पुणेShri S.D. Mandhare
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 
 श्री.ए.टी.माने
मनिषा चव्हाण 
 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 लेखाधिकारी जलस्वराज्य-II


 
 
 
 
 विकास कुडवे (SBM)
    DPM & M&E
  सचिन अडसुळ (NRDWP) 
             IEC
  काळुराम डांगले (NRDWP)
             HRD
        शेखर गायकवाड
     कक्ष अधिकारी
 
 
 
 
 सुयोग देशमुख (NRDWP)
    वित् नि सं. सल्लागार
  उज्वला शिर्के (SBM) 
             IEC
  श्री मृदुल मोहिते
जिल्हा पाणी निरीक्षक
शितल पडसळकर
पाणी गुणवत्ता तज्ञ 
 

 
 विक्रम शिंदे (SBM)
   शालेय स्वच्छता सल्लागार
 मेधा दातरंगे (SBM)
समाज शास्त्रज्ञ    
मयुरा शिंदे (NRDWP)सोनाली पवार  (SBM)


 
 

 
शुभांगी काळे (JAL-2)
सुदेश वहानेगणेश खैरे