टिम पुणे


जिल्‍हा पाणी व स्‍वच्‍छता मिशन कक्ष पुणे
मा.श्री.कांतीलाल.बी.उमाप
मा.श्री.राहूल साकोरे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
माहिती,शिक्षण व संवाद विभाग
सचिन अडसुळ (NRDWP)

उज्वला शिर्के (NBA)

मनुष्यबळ विकास

काळुराम डांगले (NRDWP)
रिक्त (NBA)
स्‍वच्‍छता कक्ष


मेधा येडे (NBA)
समाज शास्‍त्रज्ञ
रिक्‍त (NBA)
स्‍वच्‍छता तज्ञ
रिक्‍त (NBA)
शालेय स्‍व्‍च्‍छता व आरोग्‍य

पाणी गुणवत्ता
शितल पडसळकर  
पाणी गुणवत्ता तज्ञ 
श्री मृदुल मोहिते
जिल्हा पाणी निरीक्षक

मूल्यांकन/व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली
विकास कुडवे (NBA)
मुल्‍यांकन सल्‍लागार

मयुरा शिंगाडे (NRDWP)
मुल्‍यांकन सल्‍लागार
लेखा शाखा

रिक्त  (NBA)
लेखाधिकारी

सुयोग देशमुख (NRDWP)
वित्‍त नि संपादणूक सल्‍लागार
आस्‍थापना


रिक्त 
डाटा एंट्री ऑपरेटर
रिक्त
शिपाई
तालुका - गट संसाधन केंद्र

आंबेगाव
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
लता केंगले
ल्ले निलम 9561787700
रिक्त
बारामती
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


रिक्त
विशाल सावंत 9763691702
रिक्त
रिक्त
भोर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक

चैतन्य पाटील 9175165951
राहुल मोरे  9175771632
रिक्त
 
दौंड
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


रिक्त
उमेश निंबाळकर 9765078033
रिक्त
रिक्त
हवेली
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक

रिक्त
रिक्त
रिक्त
रिक्त
इंदापुर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


काळे राजेंद्र
9503674747
रेवनसिद्ध सोलापुरे
8421815307
रिक्त
रिक्त

जुन्नर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
रिक्त
पंकज चौंधरी
9031393100
रिक्त
रिक्त
खेड
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक


मंगेश थोरात
9011969516
सुजाता रहाणे
7588077696
जगदिश घाडगे
9421598996
रिक्त
मावळ
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक

विकास गजभीव
9762187202
अर्चना जाधव
9273921058
रिक्त
रिक्त

मुळशी
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयकरिक्त
रिक्त
रिक्त
पुरंदर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक

रिक्त
संदिप गुरव
9860731122
रिक्त
शिरुर
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक

कविता शिरसाट
8956579643
शबाना शेख
7620303612
प्रशांत कुलकर्णी
9822766310
रिक्त
वेल्हा
गट समन्वयक
समुह समन्वयक
समुह समन्वयक
रिक्त
रिक्त
रिक्त